Krytá plaváreň Banská Štiavnica - Ceny

zľavy

dieťa 1.kategória do10 rokov
dieťa 2.kategória: Žiaci 11 – 18 r.