Letné kúpalisko BA:Rosnička - Ceny

zľavy

dieťa 1.kategória do15 rokov
senior od62 rokov
rodinná zľava (rodičia+deti)1+2, 2+2

pre skupiny

skupina nad20 osôb
Skupinové vstupné platí pre skupiny detí od 6 do 15 rokov (detské tábory)