Krytá plaváreň Banská Štiavnica

Bytová správa s.r.o.
Mládežnícka 10, Banská Štiavnica 969 00
045/6912724