Prírodné kúpalisko Prešov:Delňa

Prevádzka

stredisko je v prevádzke

Základné informácie

okresPrešov
okamžitá kapacita areálu5000 osôb
Voda
rozloha vodnej plochy0.027 km²
rekreácia
organizovaná rekreácia

nevhodná voda z dôvodu:

kontrolované Úradom pre verejné zdravotníctvo