Prírodné kúpalisko Rovinka

Základné informácie

nadmorská výška130 m n.m.
okresSenec
Voda
rozloha vodnej plochy0.56 km²

kvalita vody

vyhovujúca na kúpanie
rekreácia
neorganizovaná rekreácia
kontrolované Úradom pre verejné zdravotníctvo