Prírodné kúpalisko Zelená voda-Kurinec

Prevádzka

stredisko je v prevádzke
Voda
rozloha vodnej plochy0.25 km²

kvalita vody

kúpanie zakázané
rekreácia
organizovaná rekreácia

nevhodná voda z dôvodu:

zlej kvality
kontrolované Úradom pre verejné zdravotníctvo