Termálne kúpalisko Levice: Margita Ilona

CENY ZA PARKOVANIE v letnej turistickej sezóne 2013

Automobil
2,50 € -celý deň
1,40 € -po 15.00
0,70 € -po 17.00

Autobus
3,00 €

Motocykel
2,00 € -celý deň
1,20 € -po 15,00
0,60 € -po 17.00

Ceny parkovného

parkovné na deň/automobil2 €
parkovné na deň/autobus2.5 €
parkovné na deň/motocykel1.5 €
zľava pre všetky vozidlá od15 hod.