Termálne kúpalisko Levice: Margita Ilona

CENY ZA PARKOVANIE v letnej turistickej sezóne 2013

Automobil
2,50 € -celý deň
1,40 € -po 15.00
0,70 € -po 17.00

Autobus
3,00 €

Motocykel
2,00 € -celý deň
1,20 € -po 15,00
0,60 € -po 17.00

zľavy

dieťa 1.kategória do15 rokov
dieťa 2.kategória do6 rokov

dotované vstupné

pre obyvateľov obce/íLevice
zľava10 %
Školy – hromadná vstupenka do 4 hodín pobytu 1,30 Eur stredné školy; 1,10 Eur základné školy
ZŤP a ZŤP/S, doprovod - celodenná vstupenka 1,10 €; vstupenka zakúpená po 15,00 h. 0,80 €